Kontakt

Naslov:

VIMANA d.o.o.
Pongrac 101 , 3302 Griže

Tel: 041 793 800 Damjan
Tel: 070 428 427 Mitja
E-pošta: info@pitbull.si

D.št.: SI 44825587

Mat.št.: 6567525000

Zavezanec za DDV: DA

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Celju pod številko vložka 2014/10515.